Brandweer Nederland

Visiedocument Brandweer Over Morgen / congres / visualisatie / strategieplan en uitvoering

Opdrachtomschrijving

Brandweer Nederland heeft haar toekomstvisie en ontwikkelrichtingen vastgelegd in een lijvig rapport. Turnaround Communicatie schrijft een helder en informatief boek over deze gedachtegang en hoe Brandweer Nederland de toekomst van het brandweervak voor zich ziet. Deze tekst larderen wij met interviews met brandweermensen. Daarnaast verzorgen wij een creatieve en toekomstgerichte opmaak van het boek. Tot slot ontwerpen we een logo en ondersteunen we het congres dat deze visie presenteert.

Verder ondersteunen we andere (verander)projecten binnen Brandweer Nederland met strategieplannen, uitvoeringsplannen, teksten, visualisaties en pubicaties. 

Klantbeoordeling

Herman Jonkmans MSc, sectormanager Expertise en Regie, Brandweer Amsterdam-Amstelland:

Vanuit mijn rol als procestrekker voor de implementatie van de Strategische Reis Brandweer, ben ik nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het boek ‘De Brandweer Over Morgen’. Voor de productie van dit boek viel onze keuze op Turnaround Communicatie. Dit bureau garandeerde als enige dat het boek zou worden opgeleverd volgens de gestelde termijn, die vrij kort was. Turnaround Communicatie schreef de teksten op basis van drie lijvige interne documenten, interviewde relevante personen en verzorgde het concept en de vormgeving. Daarbij vond continue afstemming plaats met de Raad van Regionale Commandanten. Turnaround Communicatie ontwikkelde niet alleen het boek, maar bood ook ondersteuning bij de organisatie en promotie van het symposium. Het bureau kenmerkte zich in deze opdracht door veel flexibiliteit en voortvarendheid en snelheid. Al met al heb ik Turnaround Communicatie ervaren als een prettige en kundige samenwerkingspartner, gedreven met een open houding. Ik zou er zo weer mee samenwerken!

Gemiddelde klantenscore:

Storytelling

Blok Storytelling

Een verhaal spreekt tot de verbeelding. Inspireert. Wij zijn bedreven in storytelling volgens het CAST-model van de Amerikanen Martin Sykes, A. Nicklas Malik en Mark D. West.

lees meer »

Perskracht!

blok perskracht2

De pers een bedreiging? Nee!
Zoek actief contact met de media vanuit uw eigen kracht. Dat geldt voor crisiscommunicatie én voor corporate communicatie. Turnaround Communicatie geeft u Perskracht!.

lees meer »

Social Media Newsroom

Blok Newsroom

Zet uw verhaal online kracht bij! Met deze moderne technologie publiceert u eenvoudig uw eigen content in combinatie met social media kanalen. Ook voor mobile devices.

lees meer »