Ministerie van Defensie

Online en offline magazines / Bladmanagement

Opdrachtomschrijving

Turnaround Communicatie ondersteunt de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, Defensie Materieel Organisatie en het Commando DienstenCentra bij hun interne communicatie.

Het CDC ondersteunt wereldwijd de krijgsmacht met onder meer huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport, ICT en personele en facilitaire diensten.
Turnaround Communicatie realiseert ruim een jaar lang het interne personeelsblad Pijler: online en offline. Onderdelen: redactievergaderingen, redactieschema's, lobbyen voor artikelen, schrijven artikelen, aansturen fotgrafen en drukker. Strakke procesbeheersing; levering volgens deadline.

Naast de Pijler realiseert Turnaround Communicatie ook andere online en offline defensiebladen, zoals Materieelgezien, Landmacht en Monitor. Ook realiseren wij specials van deze bladen, brochures over nieuwe ontwikkelingen bij de krijgsmachtdelen, presentatiemateriaal voor nieuwe organisatieonderdelen en leveren wij namens onze opdrachtgever artikelen aan bij de Defensiekrant.

Klantbeoordeling

Charles van der Mee, hoofd Communicatie Commando DienstenCentra (CDC):

We hebben nauw samengewerkt met Turnaround Communicatie bij het tot stand komen van artikelen en fotografie voor ons interne personeelsblad Pijler. Ook heeft Martin bijna een jaar het bladmanagement op zich genomen en als bladredacteur gefungeerd in verband met beperkte interne capaciteit. De samenwerking, inbreng en afstemming verloopt uitermate naar tevredenheid. Planning en afspraken worden nagekomen, en er is in de dienstverlening voldoende flexibiliteit aanwezig om onverwachte situaties ten aanzien van het aanleveren van artikelen of last-minute teksten op een goede manier op te lossen.

Niels Krijger, senior communicatieadviseur Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBB KL):

Turnaround Communicatie is duidelijk een bureau dat veel ervaring heeft in het produceren van magazines; van conceptontwikkeling tot drukwerkbegeleiding. De gepleegde inspanning leidt tot volwassen producties. Wat mij als opdrachtgever vooral aanspreekt is de professionele en integere manier waarop Martin te werk gaan. Een korte briefing door de telefoon volstaat om hem op pad te sturen. Zelfstandig vindt hij zijn weg binnen onze organisatie en levert goede producten af. Altijd binnen de deadline. En als die eens in het gedrang komt, trekt hij tijdig aan de bel om te overleggen. Een aanrader!

Ariëtte Belgraver, hoofd Communicatie Defensie Materieel Organisatie (DMO):

In het werk toont TC een grote zelfstandigheid: planningen en deadlines worden gehaald zonder enige tussenkomst of noodzakelijke controle. Het vergaren van de inhoud voor artikelen wordt op prudente wijze gehaald bij de laagste en hoogste niveaus binnen de organisatie, en worden geschreven conform de afgesproken schrijfstijl van de organisatie. De hoofdredacteur van ons organisatieblad was langdurig ziek, maar het proces moest door. Om die reden hebben we contact gezocht met Martin Bobeldijk van Turnaround Communicatie om in te springen. Wij kennen hem uit ons netwerk en weten van zijn affiniteit met Defensie; binnen kort tijd zat hij bij ons op kantoor. Martin is snel ingewerkt. Ook kent hij spoedig de (politieke) gevoeligheden die spelen binnen de DMO en weet hier adequaat mee om te gaan. Het is prettig met Martin samen te werken. Hij laat weten wat hij doet, waarom en is op korte termijn onderdeel van het netwerk binnen de organisatie, om zo als eerste aan informatie en nieuwtjes te komen.

Gemiddelde klantenscore:

Storytelling

Blok Storytelling

Een verhaal spreekt tot de verbeelding. Inspireert. Wij zijn bedreven in storytelling volgens het CAST-model van de Amerikanen Martin Sykes, A. Nicklas Malik en Mark D. West.

lees meer »

Perskracht!

blok perskracht2

De pers een bedreiging? Nee!
Zoek actief contact met de media vanuit uw eigen kracht. Dat geldt voor crisiscommunicatie én voor corporate communicatie. Turnaround Communicatie geeft u Perskracht!.

lees meer »

Social Media Newsroom

Blok Newsroom

Zet uw verhaal online kracht bij! Met deze moderne technologie publiceert u eenvoudig uw eigen content in combinatie met social media kanalen. Ook voor mobile devices.

lees meer »