Casussen

Veiligheidsregio's

Strategieplan / Uitvoering / Teksten / Huisstijl / Youtube film

WaterSave

Strategieplan / krachtenveld

Instituut Fysieke Veiligheid

Strategieplan / Uitvoering / Teksten

Kwaliteit

Een onafhankelijke commissie van de VPRA heeft Turnaround Communicatie getoetst op kwaliteit. Leidraad hiervoor is de BureauManagement Norm. Deze norm is enigszins vergelijkbaar met een ISO-norm. De VPRA heeft deze overgenomen van haar zusterorganisatie uit Engeland, het land bij uitstek van PR- en communicatiebureaus.

De commissie heeft onder andere gekeken naar operationele aspecten van de bedrijfsvoering, het professionaliteitniveau, het management en de kwaliteit van de dienstverlening. Zo beschikt Turnaround Communicatie over een continue methode voor het plannen, managen en evalueren van programma's voor haar opdrachtgevers. Turnaround Communicatie werkt planmatig en volgens een gestructureerde en gestandaardiseerde procesaanpak. Ook heeft Turnaround Communicatie haar processen, waaronder de financiële processen, vastgelegd. Er is een klachtenprocedure en verbeteringen worden doorgevoerd in de bedrijfsvoering. De gedragscode, anti-spamregelgeving en algemene voorwaarden zijn een onderdeel van de bedrijfsvoering.

De onafhankelijke commissie kent Turnaround Communicatie een ruime score toe, op basis van de omschreven criteria en de punten die daarbij horen. Sinds april 2012 mag Turnaround Communicatie het VPRA-certified keurmerk voeren. 

Kijk op de website van de VPRA voor meer informatie over het kwaliteitslabel.

Gemiddelde klantenscore:

Storytelling

Blok Storytelling

Een verhaal spreekt tot de verbeelding. Inspireert. Wij zijn bedreven in storytelling volgens het CAST-model van de Amerikanen Martin Sykes, A. Nicklas Malik en Mark D. West.

lees meer »

Perskracht!

blok perskracht2

De pers een bedreiging? Nee!
Zoek actief contact met de media vanuit uw eigen kracht. Dat geldt voor crisiscommunicatie én voor corporate communicatie. Turnaround Communicatie geeft u Perskracht!.

lees meer »

Social Media Newsroom

Blok Newsroom

Zet uw verhaal online kracht bij! Met deze moderne technologie publiceert u eenvoudig uw eigen content in combinatie met social media kanalen. Ook voor mobile devices.

lees meer »